Klub ekstremnih sportova Crni vrh

Galerija KES Crni vrh

received_10211756564441916.jpeg Noćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa OštreljaNoćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa OštreljaNoćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa OštreljaNoćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa OštreljaNoćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa OštreljaNoćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa OštreljaNoćni uspon na OštreljThumbnailsBosanski Petrovac po noći sa Oštrelja

Na pola planinarske staze pri noćnom usponu na Oštrelj

Visits 1879